Deskundigheids
bevordering

Het EJK ondersteunt IKC en kinderopvangsorganisaties in hun kwaliteitsverbetering en deskundigheidsbevordering.

Hierbij valt te denken aan:

  • Kwaliteitsmetingen

  • Ondersteuning in verbeterplannen

  • Scholing over de ontwikkeling van (zeer) jonge kinderen

  • Scholing over risicosignalering en onveiligheid (meldcode)

  • Scholing over kennismaking IMH

  • Scholing over VVE

De scholingen zijn altijd maatwerk en de inhoud wordt afgestemd met de betrokkenen.

Heb je vragen, neem gerust contact met ons op.