Het team

Anneke Tjepkema

Nanniek van den Heuvel-Bijen

Anouk Damveld

Inge Meesters

Jessey D'Hollosy

Leonie ten Doeschot

Cécile Hudepohl

Anneke Tjepkema; orthopedagoog a.tjepkema@pleinmiddentwente.nl 06 - 14132586

Anouk Damveld; orthopedagoog a.damveld@pleinmiddentwente.nl 06 - 82567095

Cecile Hudepohl; orthopedagoog c.hudepohl@pleinmiddentwente.nl 06 - 30785802

Inge Meesters; kwaliteitsadviseur i.meesters@pleinmiddentwente.nl 06 - 14142476

Jessey D'Hollosy; orthopedagoog j.dhollosy@pleinmiddentwente.nl 06 - 82052041

Leonie ten Doeschot; orthopedagoog l.tendoeschot@pleinmiddentwente.nl 06 - 83483811

Nanniek van den Heuvel; orthopedagoog n.bijen@pleinmiddentwente.nl 06 - 30440332

Anneke Tjepkema - Orthopedagoog

Kennis en ervaring heb ik afgelopen 17 jaar opgedaan binnen verschillende functies in het (speciaal) basisonderwijs. Bij onderwijskundige en pedagogische onderwerpen die aanbod komen bij mijn werk voor het Expertisecentrum Jonge Kind ondersteun ik samen met ons team kinderopvangorganisaties, voorscholen en integrale kindcentra. Adviseren op kind-, ouder- en schoolniveau vanuit verbinding staat hierbij voor mij centraal.

Anouk Damveld - Orthopedagoog

Vanuit mijn werkervaring als orthopedagoog in het speciaal onderwijs weet ik hoe belangrijk het is om vroegtijdig en preventief ondersteuning te bieden aan kinderen en het systeem waarin ze opgroeien. Jonge kinderen ontwikkelen zich razendsnel. Aan ons de taak om ze een duwtje in de rug te geven wanneer zij dit nodig hebben. Vanuit onze rol als orthopedagoog binnen het Expertisecentrum proberen we deze jonge kinderen een stem te geven en de verbinding te leggen met iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van het kind.

Cécile Hudepohl - Orthopedagoog

Naast orthopedagoog heb ik een achtergrond als kinderfysiotherapeut. Deze kennis op de verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen zorgt ervoor dat ik met een brede blik kan kijken naar het kind en zijn of haar omgeving. Waarin het van groot belang is dat het hele systeem rondom het kind samenwerkt en zich richt op de meest passende hulp als deze ontwikkeling ondersteuning kan gebruiken.

Inge Meesters - Onderwijskundige

Al jarenlang ben ik werkzaam in het onderwijs en voorschoolse voorzieningen als adviseur, trainer, docent, manager en coach. Deze ervaringen zet ik in bij mijn werk voor het Expertisecentrum Jonge Kind. Samen met het team werk ik elke dag aan het ondersteunen van verschillende mensen en organisaties die zich inzetten om zo goed mogelijk de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Verbinding, samenhang en uitgaan van verschillen vind ik hierbij belangrijk.

Leonie ten Doeschot - Orthopedagoog

Ik heb de afgelopen jaren mijn kennis en ervaring opgedaan binnen het speciaal en regulier onderwijs. Binnen ons team werken we laagdrempelig, preventief, verbindend en kijken we met een brede blik. Samen gaan we op zoek naar wat passend is voor het kind en zijn/haar omgeving, waarbij we het belangrijk vinden om alle betrokkenen in hun kracht te zetten.

Nanniek van den Heuvel - Bijen - Orthopedagoog & IMH-consulent

Mijn kennis en ervaring heb ik opgedaan binnen het onderwijs. Naast orthopedagoog ben ik Infant Mental Health consulent. Deze kennis en ervaring neem ik ook mee naar ons team, de kinderopvangorganisaties, de integrale kindcentra en ouders. Samen met mijn collega's zijn we altijd op zoek naar de meest passende route voor elk kind en gezin, rekening houdend met de omgeving waar hij/zij in opgroeit.

Stagiaires:

Voor het schooljaar 2021-2022 hebben wij geen ruimte meer voor stagiaires.