Het team

Inge Meesters

Anneke Tjepkema

Anouk Damveld

Nanniek Bijen

Leonie ten Doeschot

Zillah Holtkamp

Inge Meesters; kwaliteitsadviseur i.meesters@pleinmiddentwente.nl 06-14142476

Anneke Tjepkema; orthopedagoog a.tjepkema@pleinmiddentwente.nl 06-14132586

Anouk Damveld; orthopedagoog a.damveld@pleinmiddentwente.nl 06-82567095

Nanniek Bijen; orthopedagoog n.bijen@pleinmiddentwente.nl 06-30440332

Leonie ten Doeschot; orthopedagoog l.tendoeschot@pleinmiddentwente.nl 06-83483811

Zillah Holtkamp; adviseur zorg z.holtkamp@pleinmiddentwente.nl 06-47084908

Inge Meesters - Onderwijskundige

Al jarenlang ben ik werkzaam in het onderwijs en voorschoolse voorzieningen als adviseur, trainer, docent, manager en coach. Deze ervaringen zet ik in bij mijn werk voor het Expertisecentrum Jonge Kind. Samen met het team werk ik elke dag aan het ondersteunen van verschillende mensen en organisaties die zich inzetten om zo goed mogelijk de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Verbinding, samenhang en uitgaan van verschillen vind ik hierbij belangrijk.

Anneke Tjepkema - Orthopedagoog

Kennis en ervaring heb ik afgelopen 17 jaar opgedaan binnen verschillende functies in het (speciaal) basisonderwijs. Bij onderwijskundige en pedagogische onderwerpen die aanbod komen bij mijn werk voor het Expertisecentrum Jonge Kind ondersteun ik samen met ons team kinderopvangorganisaties, voorscholen en integrale kindcentra. Adviseren op kind-, ouder- en schoolniveau vanuit verbinding staat hierbij voor mij centraal.

Anouk Damveld - Orthopedagoog

Vanuit mijn werkervaring als orthopedagoog in het speciaal onderwijs weet ik hoe belangrijk het is om vroegtijdig en preventief ondersteuning te bieden aan kinderen en het systeem waarin ze opgroeien. Jonge kinderen ontwikkelen zich razendsnel. Aan ons de taak om ze een duwtje in de rug te geven wanneer zij dit nodig hebben. Vanuit onze rol als orthopedagoog binnen het Expertisecentrum proberen we deze jonge kinderen een stem te geven en de verbinding te leggen met iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van het kind.

Nanniek Bijen - Orthopedagoog & IMH-consulent

Mijn kennis en ervaring heb ik opgedaan als leerkracht, intern begeleider en bouwcoördinator binnen basisscholen. Onlangs ben ik gestart met de opleiding tot Infant Mental Health consulent. Deze nieuwe kennis en ervaring neem ik ook mee naar ons team, de kinderopvangorganisaties, de integrale kindcentra en ouders. Samen met mijn collega's zijn we altijd op zoek naar de meest passende route voor elk kind, rekening houdend met de omgeving waar hij/zij in opgroeit.


Leonie ten Doeschot - Orthopedagoog


Zillah Holtkamp - Infant Mental Health-specialist & GZ-psycholoog

Mijn achtergrond van kinderen met (complexe) ontwikkelingsproblemen gebruik ik om mee te denken bij de stappen die ouders en orthopedagogen zetten. Die ervaring heb ik opgedaan in mijn werk bij Accare en KiECON. Daarnaast heb ik een Infant Mental Health Netwerk in Twente opgezet. Bij het Expertisecentrum Jonge Kind werk ik vooral op de achtergrond, geef ik scholing en stem met samenwerkingspartners af over kansen en mogelijkheden.
Stagiaires:

Voor het schooljaar 2020-2021 hebben wij geen ruimte meer voor stagiaires.