Het team

Anouk Damveld

Cécile Hudepohl

Jessey D'Hollosy

Leonie ten Doeschot

Marije Kuipers

Lieke Lempsink

Anouk Damveld; orthopedagoog                  anouk.damveld@ejkhengelo.nl     06 - 82567095

Cecile Hudepohl; orthopedagoog cecile.hudepohl@ejkhengelo.nl 06 - 30785802

Jessey d'Hollosy; orthopedagoog jessey.dhollosy@ejkhengelo.nl 06 - 82052041

Leonie ten Doeschot; orthopedagoog                 leonie.tendoeschot@ejkhengelo.nl  06 - 83483811

Marije Kuipers; orthopedagoog marije.kuipers@ejkhengelo.nl 06 - 30440332

Kelly Padberg orthopedagoog kelly.padberg@ejkhengelo.nl 06 - 82052041

Lieke Lemspink: adviseur Onderwijs & Kwaliteit lieke.lempsink@ejkhengelo.nl 06 - 57988019 


Anouk Damveld - Orthopedagoog

Vanuit mijn werkervaring als orthopedagoog in het speciaal onderwijs weet ik hoe belangrijk het is om vroegtijdig en preventief ondersteuning te bieden aan kinderen en het systeem waarin ze opgroeien. Jonge kinderen ontwikkelen zich razendsnel. Aan ons de taak om ze een duwtje in de rug te geven wanneer zij dit nodig hebben. Vanuit onze rol als orthopedagoog binnen het Expertisecentrum proberen we deze jonge kinderen een stem te geven en de verbinding te leggen met iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van het kind. 

Cécile Hudepohl - Orthopedagoog

Naast orthopedagoog heb ik een achtergrond als kinderfysiotherapeut. Deze kennis op de verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen zorgt ervoor dat ik met een brede blik kan kijken naar het kind en zijn of haar omgeving. Waarin het van groot belang is dat het hele systeem rondom het kind samenwerkt en zich richt op de meest passende hulp als deze ontwikkeling ondersteuning kan gebruiken.

Jessey d'Hollosy - Orthopedagoog


Leonie ten Doeschot - Orthopedagoog

Ik heb de afgelopen jaren mijn kennis en ervaring opgedaan binnen het speciaal en regulier onderwijs. Binnen ons team werken we laagdrempelig, preventief, verbindend en kijken we met een brede blik. Samen gaan we op zoek naar wat passend is voor het kind en zijn/haar omgeving, waarbij we het belangrijk vinden om alle betrokkenen in hun kracht te zetten.


Marije Kuipers - Orthopedagoog

Na mijn afstuderen ben ik gaan werken als orthopedagoog in de jeugdhulpverlening, waarbij ik me vooral gericht heb op de verbinding van jeugdhulp en (speciaal-) onderwijs. Het systemisch werken is voor mij een belangrijke basis daarin. Dat wil zeggen dat een probleem of  een (psychische) klacht nooit op zichzelf staat. De perspectieven van en relaties tussen gezinsleden, belangrijke anderen en zorgpartner(s) doen ertoe. Dit wordt ook bevestigd vanuit de Infant Mental Health (IMH), de basis van waaruit we als team werken.  We hebben oog voor het samenspel tussen omgeving, biologische factoren en de ouder-kindrelatie. 


Lieke Lempsink - Adviseur Onderwijs & Kwaliteit

Als adviseur Onderwijs en Kwaliteit ondersteun ik integrale kindcentra bij alle onderwijskundige en pedagogische ontwikkelingen. Gezamenlijk wil ik kijken naar de visie van het IKC en welke ontwikkelingen zij graag zouden willen maken, zodat we dit gezamenlijk vorm kunnen geven. Hiervoor staat verbinding bij mij centraal. Met mijn achtergrond als leerkracht en intern begeleider weet ik hoe prettig en belangrijk het is om rekening te houden met alle betrokkenen en iedereen mee te nemen in de ontwikkelingen.