Contact

Voor contact met het Expertisecentrum Jonge Kind kunt u met één van de orthopedagogen bellen of mailen

Voor algemene vragen kan er contact opgenomen worden met Anneke Tjepkema: 06-14132586, a.tjepkema@pleinmiddentwente.nl