Expertisecentrum Jonge Kind

Corona virus:

Vanuit het EJK volgen wij de richtlijnen vanuit het RIVM. Dit betekent dat wij vanuit huis werken. Mochten er situaties zijn waar contact met eens van ons voor nodig is, dan zijn wij telefonisch bereikbaar. Onze gegevens zijn te vinden onder het kopje 'team'. Bij dringende zaken vanuit de gemeente is Zillah Holtkamp bereikbaar. Ook hebben we een pagina ingericht met handige en interessante links.

Het Expertisecentrum Jonge Kind (EJK) ondersteunt kinderopvangorganisaties en de voorschool in hun kwaliteitsontwikkeling en als er sprake is van zorg bij jonge kinderen.

Het EJK is laagdrempelig en is een vraagbaak voor professionals die met jonge kinderen werken.

Medewerkers van kinderopvangorganisaties en Integrale Kindcentra (IKC) kunnen bij het EJK terecht voor vragen over:

  • IKC ontwikkeling
  • Kwaliteitsontwikkeling
  • VVE (voor- en vroegschoolse educatie)
  • Vragen over de ontwikkeling van jonge kinderen (0-4 jaar)
  • 1-zorgroute voor- en vroegschool en de doorgaande lijn naar primair onderwijs
  • Scholing en begeleiding

Ouders kunnen via hun kinderopvangorganisatie terecht bij het EJK.