Expertisecentrum Jonge Kind

Het Expertisecentrum Jonge Kind (EJK) ondersteunt kinderopvangorganisaties en de voorschool in hun kwaliteitsontwikkeling en als er sprake is van zorg bij jonge kinderen.

Het EJK is laagdrempelig en is een vraagbaak voor professionals die met jonge kinderen werken.

Medewerkers van kinderopvangorganisaties en Integrale Kindcentra (IKC) kunnen bij het EJK terecht voor vragen over:

  • IKC ontwikkeling

  • Kwaliteitsontwikkeling

  • VVE (voor- en vroegschoolse educatie)

  • Vragen over de ontwikkeling van jonge kinderen (0-4 jaar)

  • 1-zorgroute voor- en vroegschool en de doorgaande lijn naar primair onderwijs

  • Scholing en begeleiding

Ouders kunnen via hun kinderopvangorganisatie terecht bij het EJK.