Aanmelden

De aanmeldformulieren voor ondersteuning vanuit het Expertisecentrum zijn hieronder te downloaden.

- Aanmeldformulier voorschoolse ondersteuning GO (Gastouder)

- Aanmeldformulier voorschoolse ondersteuning KDV (Kinderdagverblijf)

- Aanmeldformulier voorschoolse ondersteuning PSS (Peuterspeelschool)

- Aanmeldformulier verloskundigen.

- Aanmeldformulier overige professionals

De aanmeldformulieren kunnen opgestuurd worden naar de betrokken orthopedagoog bij het IKC of kinderopvangorganisatie. De aanmeldformulier vanuit andere professionals mogen opgestuurd worden naar info@ejkhengelo.nl.

Hieronder ziet u hoe de route verloopt vanaf de aanmelding: