Ouders

Binnen Hengelo zijn er bij alle kinderopvanglocaties orthopedagogen betrokken die mee kunnen denken met pedagogisch medewerkers, pedagogisch coaches en intern begeleiders.

De orthopedagogen worden betrokken bij een kind als ouders en pedagogisch medewerkers met elkaar vragen hebben over de ontwikkeling van een kind. Dit gebeurt vaak als ouders en pedagogisch medewerkers al meerdere gesprekken hebben gehad en er toch twijfels of vragen blijven. De aanmelding bij het Expertisecentrum Jonge Kind loopt altijd via de kinderopvangorganisatie. De aanmelding gaat altijd in overleg met ouders.

Als wij de aanmelding binnen krijgen, vinden wij het belangrijk om het verhaal van ouders te horen. Is het gedrag op de groep hetzelfde als thuis, zien jullie dezelfde dingen en hebben jullie dezelfde vragen? Hieronder ziet u hoe de route verloopt vanaf de aanmelding.