Ouders

Binnen Hengelo zijn er bij alle kinderopvanglocaties en Integrale KindCentra (IKC) orthopedagogen betrokken die mee kunnen denken met pedagogisch medewerkers, pedagogisch coaches en intern begeleiders. Daarnaast kan het Expertisecentrum Jonge Kind ook ingeschakeld worden door professionals die met jonge kinderen werken. Het EJK richt zich op kindvragen, kwaliteitsverbetering, verbinding en innovatie. Het EJK werkt vanuit de Infant Mental Health (IMH)- visie.

De orthopedagogen worden betrokken bij een kind als ouders en professionals met elkaar vragen hebben over de ontwikkeling van een kind. Dit gebeurt vaak als ouders en professionals al meerdere gesprekken hebben gehad en er toch twijfels of vragen blijven. De aanmelding bij het Expertisecentrum Jonge Kind loopt via kinderopvangorganisaties, IKC of professionals die met jonge kinderen werken. De aanmelding gaat altijd in overleg met ouders.

Als wij de aanmelding binnen krijgen, vinden wij het belangrijk om het verhaal van ouders te horen. Is het gedrag op de groep hetzelfde als thuis, zien jullie dezelfde dingen en hebben jullie dezelfde vragen?


Hieronder ziet u hoe de route verloopt vanaf de aanmelding.