Expertisecentrum Jonge Kind

Binnen Hengelo zijn de medewerkers van het Expertisecentrum Jonge Kind (EJK) bij alle kinderopvangorganisaties, Integrale Kindcentra (IKC) en gastouders betrokken. Het EJK kan ondersteunen met en adviseren aan ouders, pedagogisch medewerkers, pedagogisch coaches, intern begeleiders, leidinggevenden en andere professionals.
Het EJK richt zich op kindvragen, kwaliteitsverbetering, verbinding en innovatie. Het EJK werkt vanuit de Infant Mental Health (IMH)- visie.

Het EJK is laagdrempelig en is een vraagbaak voor professionals die met jonge kinderen werken.

Medewerkers van kinderopvangorganisaties en Integrale Kindcentra (IKC) kunnen bij het EJK terecht voor vragen over:

  • IKC ontwikkeling

  • Kwaliteitsontwikkeling

  • VVE (voor- en vroegschoolse educatie)

  • Vragen over de ontwikkeling van jonge kinderen (0-4 jaar)

  • 1-zorgroute voor- en vroegschool en de doorgaande lijn naar primair onderwijs

  • Scholing en begeleiding