Expertisecentrum Jonge Kind

Binnen Hengelo zijn de medewerkers van het Expertisecentrum Jonge Kind (EJK) bij alle kinderopvangorganisaties, Integrale Kindcentra (IKC), gastouders en verloskundigenpraktijken betrokken. Het EJK kan ondersteunen met en adviseren aan ouders, pedagogisch medewerkers, pedagogisch coaches, intern begeleiders, leidinggevenden en andere professionals.
Het EJK richt zich  op kindvragen, kwaliteitsverbetering, verbinding en innovatie. Het EJK werkt vanuit de Infant Mental Health (IMH)- visie. 

Het EJK is laagdrempelig en is een vraagbaak voor professionals die met jonge kinderen werken. 

Medewerkers van kinderopvangorganisaties en Integrale Kindcentra (IKC) kunnen  bij het EJK terecht voor vragen over: